ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Live Skcorer

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Η Ρεάλ πέταξε για πρώτη φορά με διαφορετικό πλήρωμα σε τελικό Champions League


El Real voló por primera vez con un equipo diferente en la final de la Liga de Campeones

La tripulación de tres hombres se había llevado a cabo todos los vuelos de real en final de la Liga de Campeones en los últimos años no acompañará esta vez en Kiev.


Después de tres conquistas de la Liga de Campeones, Real pierde un importante ... encanto. La tripulación de la aeronave que lleva el "merengue" en Lisboa en 2014, en Milán en 2016 y en Cardiff en 2017, no puede hacer lo mismo este año.

Los campeones europeos tendrán que defender su título, que viaja a Kiev con diferentes tripulación como explican fuentes de la aerolínea "Iberia".

"Este año el viaje a Kiev se convertirá en una más masivo Airbus 340. El equipo se fue al Real en los casos anteriores en destinos más cercanos, no autorizado a trabajar en un tipo de avión tales. Vuela con Airbus 321, que es más pequeña (P .s. 200 escaños) y tiene menos autonomía. Se necesitan tres meses por supuesto la dirección adecuada y no lo han hecho ".

El gobernador Juan Ramón Bonnet, el copiloto Alejandro Boutsonat y anfitriona Rosa Delia Sosa entró en todos los vuelos de importantes semifinal real en Munich ante el Bayern en 2014. De hecho, había asistido a las gradas "Aljand Arena" y trajo suerte a Real, que luego prevaleció con 4-0.

Desde entonces, su club ha pedido llevar la misión a Lisboa. Después de ganar 4-1 en tiempo extra en el Atlético, era inevitable para el "merengue" continuar a confiar en ellos.

Vuelo a Kiev tomará el gobernador Tsomin Bathtan, el copiloto José María Orntovas y azafata Manuel Ntiath callos.
===The Real flew for the first time with a different crew in the final Champions League

The three-member crew that had taken all the flights of Real to Champions League finals in recent years will not accompany it this time in Kiev.

After three Champions League conquests, Real loses an important ... charm. The crew of the aircraft carrying the "mirences" in Lisbon in 2014, in Milan in 2016 and in Cardiff in 2017, can not do the same this year.

European champions will need to defend their title traveling to Kiev with a different crew, as sources of the airline Iberia explain.

"This year the trip to Kiev will be made with a more voluminous Airbus 340. The crew that carried Real in previous cases to closest destinations, is not authorized to work in such an airplane type, they fly with Airbus 321, which is smaller 200 seats) and has less autonomy. It takes three months of course from the responsible department and they have not done so. "

Governor Juan Ramon Bonett, co-pilot Alejandro Boutsonat and flight attendant Rosa Delia Sosa have taken over all major flights of Real from the semi-final to Munich against Bayern in 2014. In fact, they had attended the Alyans Arena and were lucky to Real, which then prevailed with 4-0.

Since then, his club has asked to take the mission to Lisbon. After winning 4-1 in the Atletico Extension, it was inevitable for the Merengues to continue to trust them.

The flight to Kiev will be undertaken by Governor Tsomin Bhattan, co-pilot Jose Maria Ordova and flight attendant Manuel Duque Pacon.
===Η Ρεάλ πέταξε για πρώτη φορά με διαφορετικό πλήρωμα σε τελικό Champions League

Το τριμελές πλήρωμα που είχε αναλάβει όλες τις πτήσεις της Ρεάλ σε τελικούς Champions League τα τελευταία χρόνια δεν θα τη συνοδεύσει αυτήν τη φορά στο Κίεβο.

Μετά από τρεις κατακτήσεις Champions League, η Ρεάλ χάνει ένα σημαντικό... γούρι. Το πλήρωμα του αεροσκάφους που μετέφερε τους "μερένγκες" σε Λισαβόνα το 2014, σε Μιλάνο το 2016 και σε Κάρντιφ το 2017, δεν μπορεί να κάνει το ίδιο φέτος.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα χρειαστεί να υπερασπιστούν τον τίτλο τους ταξιδεύοντας στο Κίεβο με διαφορετικό πλήρωμα, όπως εξηγούν πηγές της αεροπορικής εταιρίας "Iberia".

"Φέτος το ταξίδι στο Κίεβο θα γίνει με ένα πιο ογκώδες Airbus 340. Το πλήρωμα που μετέφερε τη Ρεάλ στις προηγούμενες περιπτώσεις σε πιο κοντινούς προορισμούς, δεν έχει την εξουσιοδότηση να εργαστεί σε τέτοιο τύπο αεροπλάνου. Πετούν με Airbus 321, που είναι μικρότερο (σ.σ. κατά 200 θέσεις) και διαθέτει μικρότερη αυτονομία. Χρειάζεται τρεις μήνες μαθημάτων από την αρμόδια διεύθυνση και δεν τα έχουν κάνει".

Ο κυβερνήτης Χουάν Ραμόν Μπονέτ, ο συγκυβερνήτης Αλεχάντρο Μπουτσονάτ και η αεροσυνοδός Ρόσα Ντέλια Σόσα έχουν αναλάβει όλες τις σημαντικές πτήσεις της Ρεάλ από τον ημιτελικό στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν το 2014. Μάλιστα, είχαν παρευρεθεί στις κερκίδες της "Άλιαντς Αρένα" και έφεραν τύχη στη Ρεάλ, η οποία είχε επικρατήσει τότε με 4-0.

Έκτοτε, ο σύλλογος του ζήτησε να μεταφέρει την αποστολή στη Λισαβόνα. Μετά από τη νίκη με 4-1 στην παράταση επί της Ατλέτικο, ήταν αναπόφευκτο για τους "μερένγκες" να συνεχίσουν να τους εμπιστεύονται.


Την πτήση για το Κίεβο θα αναλάβει ο κυβερνήτης Τσομίν Μπαθτάν, ο συγκυβερνήτης Χοσέ Μαρία Ορντόβας και ο αεροσυνοδός Μανουέλ Ντίαθ Πατσόν.
Πηγή: Sport 24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου