ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Live Skcorer

Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Ρονάλντο: «Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα, κάτι πρόκειται να συμβεί»

Ronaldo: "No es una cuestión económica, algo va a pasar"

Se pidió a Cristiano Ronaldo para dar detalles sobre su futuro en el Real Madrid, haciendo hincapié en que el problema no tiene que ver con su contrato, al tiempo que añade que algo va a suceder y hablará en los próximos días.


Después de la "bomba" que lanzó sobre su posible retiro del Real, Cristiano Ronaldo habló con Fox Sports y se le pidió que explicara lo que dijo después del final de la final. El as portugués dejó en claro que el tema no es el económico, y subrayó que en los próximos días podrá decir más.

"No era el momento adecuado para decir algo más. Ahora, estamos felices porque hemos logrado algo especial, es un momento único. Hablé y no debería, pero algo va a suceder. No era el momento adecuado, pero quería ser honesto. Diré algo la próxima semana porque los fanáticos siempre están de mi lado y siempre están en mi corazón ", dijo.

Si el problema es sobre el tema financiero: "El problema no es financiero. He ganado cinco Champions League y cinco Golden Balls. Ya era parte de la historia, pero ahora aún más. No estoy enojado porque sé que lo di todo por el club. No quiero estropear este momento único para mis compañeros de equipo, que son campeones ".

Para Florentino Pereth: "No tengo nada que decir".

Si jugará la próxima temporada en Real: "No puedo garantizar nada. No voy a esconderme, hablaré en los próximos días. La vida no es solo momentos de gloria ".
===Ronaldo: "It's not an economic matter, something is going to happen"

Cristiano Ronaldo was asked to clarify his future in Real Madrid, stressing that the issue in question has nothing to do with his contract, adding that something will happen and talk over the next few days.

After the "bomb" he threw about his possible retirement from Real, Cristiano Ronaldo spoke to Fox Sports and was asked to explain what he said after the end of the final. The Portuguese ace made it clear that the issue is not the economic one, and he underlined that in the next few days he will be able to say more.

"It was not the right time to say anything more. Now, we are happy because we have achieved something special, it is a unique moment. I spoke and should not, but something is going to happen. It was not the right time, but I wanted to be honest. I will say something in the next week because the fans are always on my side and they are always in my heart, "he said.

Whether the issue is about the financial issue: "The issue is not financial. I have won five Champions League and five Golden Balls. I was already part of the story, but now even more. I'm not angry because I know I gave it all for the club. I do not want to spoil this unique moment for my teammates, who are champions. "

For Florentino Pereth: "I have nothing to say."

Whether he will play the next season in Real: "I can not guarantee anything. I'm not going to hide, I'll go talk in the next few days. Life is not just moments of glory. "
===Ρονάλντο: «Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα, κάτι πρόκειται να συμβεί»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας πως το θέμα που υπάρχει δεν έχει να κάνει με το συμβόλαιό του, ενώ πρόσθεσε πως κάτι θα συμβεί και θα μιλήσει μέσα στις επόμενες μέρες.

Μετά τη «βόμβα» που έριξε σχετικά με πιθανή αποχώρησή του από τη Ρεάλ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε στο Fox Sports και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για ό,τι ανέφερε αμέσως μετά τη λήξη του τελικού. Ο Πορτογάλος άσος κατέστησε σαφές πως το ζήτημα δεν είναι το οικονομικό και υπογράμμισε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα είναι σε θέση να πει περισσότερα.

«Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να πω κάτι παραπάνω. Τώρα, είμαστε χαρούμενοι γιατί πετύχαμε κάτι ξεχωριστό, είναι μία μοναδική στιγμή. Μίλησα και δεν έπρεπε, όμως κάτι πρόκειται να συμβεί. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, αλλά ήθελα να είμαι ειλικρινής. Θα πω κάτι μέσα στην επόμενη εβδομάδα επειδή οι φίλαθλοι είναι πάντα στο πλευρό μου και είναι πάντα στην καρδιά μου», ανέφερε.

Για το αν το θέμα έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι: «Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Έχω κερδίσει πέντε Champions League και πέντε Χρυσές Μπάλες. Ήμουν ήδη μέρος της ιστορίας, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο. Δεν είμαι θυμωμένος επειδή γνωρίζω πως τα έδωσα όλα για το σύλλογο. Δεν θέλω να χαλάσω αυτή τη μοναδική στιγμή για τους συμπαίκτες μου, οι οποίοι είναι πρωταθλητές».

Για τον Φλορεντίνο Πέρεθ: «Δεν έχω να πω τίποτα».


Για το αν θα παίζει και την επόμενη σεζόν στη Ρεάλ: «Δεν μπορώ να εγγυηθώ τίποτα. Δεν πρόκειται να κρυφτώ, τις επόμενες ημέρες θα βγω να μιλήσω. Η ζωή δεν είναι μόνο στιγμές δόξας».
Πηγή: Gazzetta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου