Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Νέστα: «Ο Ρομανιόλι είναι ο διάδοχός μου»

Nesta: "Romanioli è il mio successore"


A Alessandro Nesta è stato chiesto del portiere di Milano, Alexios Romanioli, con cui ha sposato il suo successore.


Al mitico difensore di Milano, Lazio e Italia Nazionale è stato chiesto l'asso mancino di Rossoneri che ha un idolo e sta lottando con il 13 sul retro. "Se Romanioli è il mio successore? Sì, e lo sostengo. È un milanese e un po 'di Lacyale, proprio come me ", è stata la parola di Nesta [ora allenatore del Perugia, che ha commentato la possibilità di tornare all'AC Milan. "Sarei onorato, ma ora sono un nuovo allenatore, devo fare di più".
===Nesta: "Romanioli is my successor"

Alessandro Nesta was asked about Milan's goalie, Alexios Romanioli, whom he married his successor.

The mythical defender of Milan, Lazio and National Italy was asked for Rossoneri's left-handed ace who has an idol and is struggling with the 13 on the back. "If Romanioli is my successor? Yes, and I support him. He is a Milanian and a bit of Lacyale, just like me "was the words of Nesta [now Perugia coach, who commented on the possibility of returning to AC Milan. "I would be honored, but now I am a new coach, I have to do more".
===Νέστα: «Ο Ρομανιόλι είναι ο διάδοχός μου»

Ο Αλεσάντρο Νέστα ρωτήθηκε για τον στόπερ της Μίλαν, Αλέσιο Ρομανιόλι, τον οποίο έχρισε διάδοχό του.


Ο μυθικός αμυντικός των Μίλαν, Λάτσιο και της Εθνικής Ιταλίας ρωτήθηκε για τον αριστεροπόδαρο άσο των Rossoneri ο οποίος τον έχει είδωλο και αγωνίζεται με το 13 στην πλάτη. «Αν ο Ρομανιόλι είναι ο διάδοχός μου; Ναι, και τον στηρίζω. Είναι Μιλανίστα και λίγο Λατσιάλε, ακριβώς όπως εγώ» ήταν τα λόγια του Νέστα [νυν προπονητή της Περούτζια, ο οποίος σχολίασε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Μίλαν. «Θα ήταν τιμή, όμως τώρα είμαι νέος προπονητής, πρέπει να κάνω περισσότερα».
Πηγή: Gazzetta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου