ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

AΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Live Skcorer

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Η Ομοσπονδία της Βραζιλίας στο πλάι του Φερναντίνιο που δέχεται απειλές

La Federación Brasileña del lado de Fernandino recibiendo amenazas

La Federación Brasileña de Fútbol hizo cargo en Instagram, el apoyo a la Fernantinio sobre las amenazas recibidas por un autogol de Bélgica.


Fernandinio logró un gol en propia puerta con Bélgica y los brasileños parecen no haberlo perdonado. Por lo tanto, hubo amenazas y comentarios racistas en su cara, la Federación Brasileña de Fútbol para hacer post en Instagram y jugador del equipo defensor.

El centrocampista del Manchester City, que fue llamado para reemplazar a Cachemira, tuvo mala suerte en el partido contra Bélgica. Muchos, por lo tanto, en las redes sociales, se dirigieron a ellos mismos y a su familia, con comentarios racistas.

La CBF se situó en el lado del jugador:.. "La CBF denuncia enérgicamente los ataques racistas sufridos por Fernantinio y su familia El fútbol es para unir los corazones, todos los pueblos y culturas Estamos con ustedes, el racismo no pasan ".
===The Brazilian Federation on the side of Fernandino receiving threats

The Brazilian Football Federation made a post at Instagram, supporting Fernandini for the threats it has suffered because of its self-imposed with Belgium.

Fernandinio achieved an own goal with Belgium and the Brazilians seem to have not forgiven him. So, there were threats and racist comments on his face, with the Brazilian Football Federation posting to Instagram and defending the footballer.

Manchester City midfielder, who was called to replace Kashmir, was unlucky in the match against Belgium. Many, therefore, in the Social Media, addressed themselves and their family, with racist comments.

The CBF stood at the side of the footballer: "CBF strongly condemns the racist attacks suffered by Fernandinios and his family, football is to unite the hearts, all cultures and peoples, we are with you, racism will not pass ".
==Η Ομοσπονδία της Βραζιλίας στο πλάι του Φερναντίνιο που δέχεται απειλές

Η βραζιλιάνικη Ομοσπονδία ποδοσφαίρου έκανε ανάρτηση στο Instagram, υποστηρίζοντας τον Φερναντίνιο για τις απειλές που δέχτηκε εξαιτίας του αυτογκόλ με το Βέλγιο.

Ο Φερναντίνιο πέτυχε αυτογκόλ με το Βέλγιο και οι Βραζιλιάνοι φαίνεται πως δεν του συγχώρησαν. Έτσι, λοιπόν, υπήρξαν απειλές και ρατσιστικά σχόλια στο πρόσωπό του, με τη βραζιλιάνικη Ομοσπονδία ποδοσφαίρου να κάνει ανάρτηση στο Instagram και να υπερασπίζεται τον ποδοσφαιριστή.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, που κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Κασεμίρο, στάθηκε άτυχος στο ματς με το Βέλγιο. Πολλοί, λοιπόν, στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνθηκαν στον ίδιο και την οικογένειά του, με ρατσιστικά σχόλια.


Η CBF στάθηκε στο πλάι του ποδοσφαιριστή: "Η CBF αποκηρύσσει έντονα τις ρατσιστικές επιθέσεις που υπέστη ο Φερναντίνιο και η οικογένεια του. Το ποδόσφαιρο είναι για να ενώνει τις καρδιές, όλους του πολιτισμούς και τους λαούς. Είμαστε μαζί σου, ο ρατσισμός δεν θα περάσει".
Πηγή: Sport 24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου