Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Προβάρει την φανέλα της Ίντερ ο Βρσάλκο

Provato la maglia dell'Inter il Vrsalko

Un passo separa l'Inter dall'acquisizione di Sime Vrsalko, in quanto i milanesi hanno raggiunto un accordo con Atletico per il prestito di un anno del difensore croato, mentre l'accordo include anche un'opzione di acquisto.


L'insistenza dei vincitori, dicono, con l'Inter deve essere giustificata per la determinazione che ha dimostrato nel caso di Sime Vrsalko, che dopo la sua esperienza nella Divisione Primera dovrebbe ottenere ... un assaggio di Serie A, muovendosi sotto forma di prestito - - ai milanesi.

Come riporta il quotidiano Gazzetta dello Sport, il club di Milano ha raggiunto un accordo con il "rhumb-bang" per il frontman della destra croata, a cui verrà concesso un prestito di un anno, e l'opzione di acquisto è prevista per la prossima estate la loro "tromba".

Il costo della mossa è di 8 milioni di euro, e se la squadra italiana decide di mantenere il 26enne difensore estremo musulmano nel roster, dovrà pagare altri 18 milioni di euro al cocchiere.
===Rehearsed the Inter jersey the Vrsalko

One step separates Inter from the acquisition of Sime Vrsalko, as the Milanese reached an agreement with Atletico for the one-year loan of the Croatian defender, while the deal also includes a purchase option.

The insistence of the winners, they say, with Inter is to be justified for the determination he has shown in the case of Sime Vrsalko, who after his experience at the Primera Division is expected to get ... a taste of Serie A, moving in the form of borrowing - - to the Milanese.

As the newspaper Gazzetta dello Sport reports, the Milan club has reached an agreement with the "rhumb-bang" for the Croatian right-wing frontman, who is going to be granted a one-year loan, and a purchase option is scheduled for next summer their "trumpet".

The cost of the move is € 8 million, and if the Italian team decides to keep the 26-year-old Muslim extreme defender in the roster, he will have to pay another € 18 million to the coachman.
===Προβάρει την φανέλα της Ίντερ ο Βρσάλκο

Ένα βήμα χωρίζει την Ίντερ από την απόκτηση του Σίμε Βρσάλκο, καθώς οι Μιλανέζοι κατέληξαν σε συμφωνία με την Ατλέτικο για τον μονοετή δανεισμό του Κροάτη αμυντικού, ενώ στο deal προβλέπεται και οψιόν αγοράς.

Ο επιμένων νικά, λένε, με την Ίντερ να δικαιώνεται για την αποφασιστικότητα που επέδειξε στην περίπτωση του Σίμε Βρσάλκο, ο οποίος μετά την εμπειρία του στην Primera Division, αναμένεται να πάρει... γεύση από Serie A, μετακομίζοντας με τη μορφή δανεισμού -αρχικά- στους Μιλανέζους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας "Gazzetta dello Sport", ο σύλλογος του Μιλάνου έφτασε σε συμφωνία με τους "ροχιμπλάνκος" για τον διεθνή Κροάτη δεξιό οπισθοφύλακα, ο οποίος πρόκειται να παραχωρηθεί με μονοετή δανεισμό, ενώ προβλέπεται και οψιόν αγοράς του το ερχόμενο καλοκαίρι από τους "νερατζούρι".


Το κόστος της μετακίνησης ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ, ενώ στην περίπτωση που η ιταλική ομάδα αποφασίσει να κρατήσει στο ρόστερ τον 26χρονο μουντιαλικό ακραίο αμυντικό, θα πρέπει να καταβάλλει άλλα 18 εκατ. ευρώ στους "κολτσονέρος". 
Πηγή: Sport 24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου