ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

AΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Live Skcorer

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Προς αναδιάρθρωση

ΒασιλειάδηςTo restructure

According to the latest information, it seems that the will of Deputy Minister of Sports George Vassiliadis for restructuring will become a reality.


Restructuring and television are the two "hot" issues that concern and need to be addressed promptly so as to clear the landscape in Greek professional football.

In spite of the initial wreckage, he came to the Super League meeting with Giorgos Vasiliadis, who remains unchanged in a league with 12 teams from the 2019-20 season, while the League does not even discuss it for less than 14 teams, it seems that he will eventually pass the Deputy Minister.
===Προς αναδιάρθρωση

Σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ωρών, φαίνεται ότι το θέλημα του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη για αναδιάρθρωση, θα γίνει πραγματικότητα.

Η αναδιάρθρωση και τα τηλεοπτικά είναι τα δύο «καυτά» θέματα που απασχολούν και στα οποία πρέπει να δοθεί άμεσα λύση, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο.


Παρά το αρχικό ναυάγιο προέκυψε στη συνάντηση της  Super League με τον  Γιώργο Βασιλειάδη, ο οποίος παραμένει αμετακίνητος σε πρωτάθλημα με 12 ομάδες από τη σεζόν 2019-20, ενώ η Λίγκα δεν το συζητά καν για λιγότερες από 14 ομάδες, φαίνεται ότι εν τέλει θα περάσει του Υφυπουργού.
Πηγή: Sport 24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου