ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

AΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Live Skcorer

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Ο Αγουέρο τους ευχαρίστησε όλους, εκτός από... έναν!

Aguero agradeció a todos excepto ... ¡a uno!

El Sergio Agüero envió un mensaje para el día siguiente en Argentina tras el fracaso de la Copa de Rusia, de la que se preocupaba excluye deliberadamente a una persona.
Lee la historia

¡Los mantuvo a salvo tanto tiempo y en un momento dado volaría su uña! La razón de Sergio Agüero se aseguró de enviar un mensaje de agradecimiento a ... mucha gente después de la eliminación de Argentina en la Copa de Rusia, con su mensaje de que aún no se ha abordado el Jorge Sampaoli.

"Es el momento de agradecer a mi hijo, mi familia y mis amigos que me acompañaron todos los días. Los que han hecho un gran esfuerzo para venir a Rusia y que nos inspire.

A todos aquellos que han sido apasionadamente apoyados por Argentina y varios países. Y especialmente a mis compañeros de equipo que son los mejores en el mundo por haber hecho un depósito en cada partido.

También doctores a fisioterapeutas, gimnastas y cocineros que son miembros de un gran equipo. Para continuar luchando siempre y juntos. Me encanta Argentina "escribió en su cuenta personal" Instagram "el" Kun", sin decir una palabra a él ... Sampaoli.

El hombre que no le dio mucho tiempo de juego en el torneo de Rusia y quién es el "garbanzo negro" en el campo "almpiseleste" con la federación del país desea terminar la cooperación con él, pero en ese caso debe ser el "estallido" y una compensación a la parrilla de € 20,000,000 ...

===Aguero thanked everyone except ... one!

Sergio Aguero sent a message for the following day to Argentina after her failure in the Russian World Cup, from which she deliberately intended to exclude a person. Read the story.

He kept them safe so long and at one point he would fly his nail! The reason for Sergio Aguero who sent a thank-you message to ... a lot of people after Argentina's blockade in the World Cup of Russia, but this message did not accept Jorge Sabazoli.

"It is time to thank my son, my family and my friends who accompanied me every day, those who have made a great effort to come to Russia and encourage us.

To all those who have been passionately supported by Argentina and several countries. And especially my teammates who are the best in the world for having made a deposit in each match.

Also doctors to physiotherapists, gymnasts and cooks who are members of a great team. To continue to fight always and together. I love you Argentina, "he wrote in his personal account at" Instagram "the" Kun ", without saying a word about ... Sampaoli.

The man who did not give him much time to participate in the tournament of Russia and who is the "black sheep" in her camp "alter", with the federation of the country wanting to solve the cooperation with him but in this case the "burst" and a barbecued compensation of € 20,000,000 ...

===Ο Αγουέρο τους ευχαρίστησε όλους, εκτός από... έναν!

Ο Σέρχιο Αγκουέρο έστειλε μήνυμα για την επόμενη ημέρα στην Αργεντινή μετά την αποτυχία της στο Μουντιάλ της Ρωσίας, από το οποιό φρόντισε σκόπιμα να αποκλείσει ένα πρόσωπο. Διαβάστε το story.

Tου τα'φύλαγε τόσο καιρό και κάποια στιγμή θα πετούσε το καρφί του! Ο λόγος για τον Σέρχιο Αγουέρο που φρόντισε να στείλει ένα ευχαριστήριο μήνυμα σε... πολύ κόσμο μετά τον αποκλεισμό της Αργεντινής στο Μουντιάλ της Ρωσίας, με το μήνυμά του αυτό να μην έχει όμως αποδέκτη τον Χόρχε Σαμπαόλι.

"Είναι καιρός να ευχαριστήσω τον γιο μου, την οικογένειά μου και τους φίλους μου που με συνόδευσαν κάθε ημέρα. Εκείνους που έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να έρθουν στη Ρωσία και να μας εμψυχώσουν.

Σε όλους εκείνους που από την Αργεντινή και αρκετές χώρες μας υποστήριξαν με πάθος. Και κυρίως τους συμπαίκτες μου που είναι οι καλύτεροι στον κόσμο για το γεγονός ότι έκαναν κατάθεση ψυχής σε κάθε ματς.

Επίσης στους γιατρούς στους φυσιοθεραπευτές, γυμναστές και μάγειρες που είναι μέλη μίας σπουδαίας ομάδας. Για να συνεχίσουμε να παλεύουμε πάντα και μαζί. Σε αγαπώ Αργεντινή", έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο "Instagram" ο "Κουν", χωρίς να πει λέξη για τον... Σαμπαόλι.

Τον άνθρωπο που δεν του έδωσε μεγάλο χρόνο συμμετοχής στο τουρνουά της Ρωσίας και ο οποίος είναι το "μαύρο πρόβατο" στο στρατόπεδο της "αλμπισελέστε", με την ομοσπονδία της χώρας να επιθυμεί να λύσει τη συνεργασία μαζί του αλλά να πρέπει σε αυτή την περίπτωση να του "σκάσει" και μία βαρβάτη αποζημίωση ύψους 20.000.000 ευρώ...


Πηγή: Contra

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου