ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Live Skcorer

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Ακόμα και δεύτερη, η Εθνική δεν έχει στο χέρι της τα μπαράζ

Even second, the National has in her hand the barrage

Ethniki hopes for a gift from Belgium to go second but still does not hold the barrage for the World Cup. What the visible danger.

Initially, National needs a combination of results to pass through Bosnia and finish second in the group (see all the scenarios in detail). However, if this happens, it does not automatically secure its presence in the barrage!

Of the nine teams that will finish second, the last in the ranking will go ... home and the other eight will claim the last 4 tickets in Europe (will be divided into strong and weak, based on FIFA's ranking for the month October).

In order to get this score, the matches with the last of each group are removed. That is, in our group the matches with Gibraltar are not counted, so National is currently at 10 points and at +3. The maximum that can be reached is 13, with a double in Cyprus, a crop that all the second teams can currently overcome.

Obviously the following ranking is temporary, as for example Ukraine may overtake Croatia or the Netherlands in Sweden. However, Ethniki's harvest is not low (it has not beat Bosnia, Belgium, draws Estonia), so the second place does not surely secure the barrage.

Of course I can get it and ... then we see.

The ranking of the second
1. Portugal 15 (21-3) +18 (6 games)

2. Italy 14 (11-8) +3 (7 games)

3. Denmark 13 (12-5) +7 (7 games)

4. Northern Ireland 13 (10-5) +5 (7 games)

5. Wales 11 (7-5) +2 (7 games)

6. Croatia 11 (6-4) +2 (7 games)

7. Scotland 11 (8-9) -1 (7 games)

8. Sweden 10 (10-7) +3 (6 games)

-------------------------------------------------- ----------

- Greece 10 (7-4) +3 (7 games)

-------------------------------------------------- ----------

9. Bosnia and Herzegovina 8 (10-8) +2 (6 matches)

-------------------------------------------------- ----------

Balance second program
Sweden-Luxembourg, Netherlands-Sweden

Andorra-Portugal, Portugal-Switzerland

Norway-B. Ireland

Wales-Ireland

Denmark-Romania

Slovenia-Scotland

Albania-Italy

Bosnia-Belgium, Estonia-Bosnia

Ukraine-Croatia
===Ακόμα και δεύτερη, η Εθνική δεν έχει στο χέρι της τα μπαράζ

Η Εθνική ελπίζει σε δώρο από το Βέλγιο για να περάσει στη δεύτερη θέση αλλά και πάλι δεν κρατά στο χέρι της τα μπαράζ για το Μουντιάλ. Ποιος ο ορατός κίνδυνος.

Αρχικά η Εθνική χρειάζεται ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων για να περάσει τη Βοσνία και να τερματίσει στη δεύτερη θέση του ομίλου (δείτε αναλυτικά όλα τα σενάρια). Ωστόσο, αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν της εξασφαλίζει αυτόματα την παρουσία της στα μπαράζ!

Από τις εννέα ομάδες που θα τερματίσουν δεύτερες, η τελευταία στη σχετική κατάταξη πάει... σπίτι της και οι υπόλοιπες οκτώ θα διεκδικήσουν τα 4 τελευταία εισιτήρια της Ευρώπης (θα χωριστούν σε σε ισχυρούς και αδύναμους, με βάση την κατάταξη της FIFA για το μήνα Οκτώβριο).

Για να βγει αυτή η βαθμολογία, αφαιρούνται τα ματς με τον τελευταίο κάθε ομίλου. Δηλαδή στον δικό μας όμιλο δεν υπολογίζονται οι αγώνες με το Γιβραλτάρ, έτσι η Εθνική βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους 10 βαθμούς και στο +3. Το μέγιστο που μπορεί να φτάσει είναι το 13, με διπλό στην Κύπρο, μία συγκομιδή που όλες οι δεύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή μπορούν να την ξεπεράσουν.

Προφανώς και η παρακάτω κατάταξη είναι προσωρινή καθώς για παράδειγμα η Ουκρανία μπορεί να ξεπεράσει την Κροατία ή Ολλανδία τη Σουηδία. Ωστόσο η συγκομιδή της Εθνικής δεν παύει να είναι χαμηλή (δεν έχει νικήσει Βοσνία, Βέλγιο, ισοπαλία με Εσθονία), γι' αυτό και η δεύτερη θέση δεν της εξασφαλίζει σίγουρα τα μπαράζ.

Μακάρι φυσικά να την πάρει και... τότε βλέπουμε.

Η κατάταξη των δεύτερων
1. Πορτογαλία 15 (21-3) +18 (6 αγώνες)

2. Ιταλία 14 (11-8) +3 (7 αγώνες)

3. Δανία 13 (12-5) +7 (7 αγώνες)

4. Βόρειος Ιρλανδία 13 (10-5) +5 (7 αγώνες)

5. Ουαλία 11 (7-5) +2 (7 αγώνες)

6. Κροατία 11 (6-4) +2 (7 αγώνες)

7. Σκωτία 11 (8-9) -1 (7 αγώνες)

8. Σουηδία 10 (10-7) +3 (6 αγώνες)

------------------------------------------------------------

- Ελλάδα 10 (7-4) +3 (7 αγώνες)

------------------------------------------------------------

9. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 8 (10-8) +2 (6 αγώνες)

------------------------------------------------------------

Υπόλοιπο πρόγραμμα δεύτερων
Σουηδία-Λουξεμβούργο, Ολλανδία-Σουηδία

Ανδόρα-Πορτογαλία, Πορτογαλία-Ελβετία

Νορβηγία-Β. Ιρλανδία

Ουαλία-Ιρλανδία

Δανία-Ρουμανία

Σλοβενία-Σκωτία

Αλβανία-Ιταλία

Βοσνία-Βέλγιο, Εσθονία-Βοσνία

Ουκρανία-Κροατία 

Πηγή: Sport 24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου