ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Live Skcorer

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Δίνει «χρυσάφι» για Κέιν η Ρεάλ Μαδρίτης

Da "oro" a Caine o al Real Madrid

Para una transferencia muy importante, el Real Madrid se mueve, ya que se prepara para ofrecer 200 millones de euros a Tottenham, para la adquisición de Harry Cain.

Listo para seguir adelante para una gran transferencia es el Real Madrid, que está dispuesto a ofrecer 200 millones de euros para convencer a Tottenham para darle a Harry Kain.

Por supuesto, para "abrir" la forma en que la transcripción se venderá por primera vez por Gareth Bale y Karim Benzema con el fin de evitar cualquier problema con el juego limpio financiero.

Después del fantástico inicio del delantero inglés esta temporada (11 goles en 9 apariciones) era seguro que el interés en su caso aumentaría, al igual que el dinero que se le ofrecía.

Por supuesto, es casi un hecho que la línea de Tottenham a rechazar cualquier propuesta de uno de los líderes, ya que Kane es el líder indiscutible de «espolones» y el grupo cree que puede conducir a sus títulos.

Por supuesto, una cita de tal magnitud de la reina pondrá el equipo de Maurizio Poketino en los pensamientos, ya que el dinero es demasiado. Todos serán juzgados por el propio Caín, quien podrá elegir lo que quiere hacer en caso de un cambio real.
==He gives "gold" for Caine or Real Madrid

For a very important transfer, Real Madrid is moving, as it prepares to offer 200m euros to Tottenham, for the acquisition of Harry Cain.

Ready to move for a big transfer is Real Madrid, which is willing to offer 200m euros to convince Tottenham to give her Harry Kain.

Naturally, in order to "open" the path of this transcription, Gareth Bail and Karim Benzema should first be sold so that there are no issues with Financial Fair Play.

After the fantastic start of the English striker this season (11 goals in 9 games) it was certain that the interest in his case would increase, just like the money offered for him.

Of course, it is almost for Tottenham to refuse any proposal for one of its leaders, since Kain is the undisputed leader of the "spurs" and the team believes they can lead them to titles.

Of course, a quote of such magnitude from the queen will put Maurizio Poketino's team in thoughts as the money is too much. All will be judged by Cain himself, who will be able to choose what he wants to do in the event of a Real move.
===Δίνει «χρυσάφι» για Κέιν η Ρεάλ Μαδρίτης

Για μια πολύ σπουδαία μεταγραφή κινείται η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού ετοιμάζεται να προσφέρει 200 εκατ. ευρώ στην Τότεναμ, για την απόκτηση του Χάρι Κέιν. 

Έτοιμη να κινηθεί για μια μεγάλη μεταγραφή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι διατεθειμένη να προσφέρει 200 εκατ. ευρώ για να πείσει την Τότεναμ να της παραχωρήσει τον Χάρι Κέιν. 

Φυσικά, για να «ανοίξει» ο δρόμος αυτής της μεταγραφής θα πρέπει να πωληθούν πρώτα ο Γκάρεθ Μπέιλ και ο Καρίμ Μπενζεμά ούτως ώστε να μην υπάρξουν θέματα με το Financial Fair Play. 

Μετά το φανταστικό ξεκίνημα του Άγγλου επιθετικού τη φετινή σεζόν (11 γκολ σε 9 συμμετοχές) ήταν σίγουρο πως το ενδιαφέρον στην περίπτωσή του θα αυξανόταν, όπως ακριβώς και τα προσφερόμενα χρήματα γι’αυτόν. 

Βέβαια, είναι σχεδόν δεδομένη η γραμμή της Τότεναμ να αρνηθεί οποιαδήποτε πρόταση για έναν εκ των αρχηγών της, αφού ο Κέιν είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης των «spurs» και στην ομάδα πιστεύουν ότι μπορεί να τους οδηγήσει σε τίτλους. 

Φυσικά, μια πρόταση τέτοιου μεγέθους από τη «βασίλισσα» θα βάλει την ομάδα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο σε σκέψεις, καθώς τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Όλα, όμως, θα κριθούν από τον ίδιο τον Κέιν, ο οποίος θα μπορεί να επιλέξει τι θέλει να κάνει σε περίπτωση που γίνει κάποια κίνηση από μεριάς Ρεάλ. 
Πηγή: Σπορ FM 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου