ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Live Skcorer

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Δεύτερο ρεκόρ εκατομμυρίων σε 6 μήνες η Ίντερ!

Million secondo record in 6 mesi Inter!

I biglietti dell'Inter Milan per l'AC Milan hanno fatto ... ali dieci giorni prima della fine della partita e allo stesso tempo è stato scritto un record di ricavi!
Quanti soldi verranno messi nelle casse.

Il 15 aprile 2017, le due squadre rimasero a 2-2 in "Meatsa" per il loro 32 ° Campionato. Sei mesi dopo, Inter e Milan torneranno a competere nello stesso campo per la nuova stagione. Questi due giochi, però, hanno un pubblico.

Sia in aprile che in ottobre abbiamo avuto un record di ricavi dai biglietti venduti per il derby! Questa volta, secondo i media italiani, dovrebbe superare i 4.500.000 euro, mentre sei mesi fa è stato 4.200.000 euro.

Questo è stato aiutato dal fatto che i biglietti stagionali sono aumentati del 10% quest'anno per l'Inter, mentre l'interesse è ... più grande a causa della nuova stagione a Milano.
===Million second record in 6 months Inter!

Inter Milan's derby tickets to AC Milan made ... wings ten days before the end of the match and at the same time a record of revenue was written! How much money will be put into the coffers.

On April 15, 2017, the two teams stayed at 2-2 in "Meatsa" for their 32nd Campionato. Six months later, Inter Milan and Milan will again compete in the same field for the new season. These two games, however, have one audience.

Both in April and October we had a record of revenue from tickets sold for the derby! This time, according to Italian media, it is expected to exceed € 4,500,000, while six months ago it was 4,200,000 €.

This was helped by the fact that season tickets increased by 10% this year for Inter, while the interest is ... bigger due to the new season in Milan.
===Δεύτερο ρεκόρ εκατομμυρίων σε 6 μήνες η Ίντερ!

Τα εισιτήρια του ντέρμπι της Ίντερ με την Μίλαν έκαναν... φτερά δέκα μέρες πριν τη σέντρα του αγώνα και ταυτόχρονα γράφτηκε ρεκόρ εσόδων! Πόσα τα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία.

Στις 15 Απριλίου του 2017 οι δυο ομάδες έμειναν στο 2-2 στο "Μεάτσα" για την 32η αγωνιστική του Καμπιονάτο. Έξι ακριβώς μήνες αργότερα, Ίντερ και Μίλαν θα αναμετρηθούν ξανά στο ίδιο γήπεδο για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τα δυο αυτά παιχνίδια, ωστόσο, έχουν ένα κοινό.

Τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Οκτώβριο είχαμε ρεκόρ εσόδων από τα εισιτήρια που πουλήθηκαν για το ντέρμπι! Αυτή τη φορά το ποσό, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, αναμένεται να ξεπεράσει τα 4.500.000€, ενώ πριν έξι μήνες ήταν 4.200.000€.

Σε αυτό βοήθησε το γεγονός πως τα εισιτήρια διαρκείας αυξήθηκαν κατά 10% τη φετινή περίοδο για την Ίντερ, ενώ το ενδιαφέρον είναι... μεγαλύτερο λόγω της νέας εποχής στην Μίλαν. 
Πηγή: Contra

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου