Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

"Φωτιά" στην επίθεση με Παβολέτι η Νάπολι

"Fire" in attacco Pavoleti Napoli

Leonardo Pavoleti appartiene alla manodopera Napoli dopo due anni eccezionali a Genova e assume il ruolo di gruppo "fountarist".


INapoli trovato nella persona di Leonardo Pavoleti del "fountaristo" che era alla ricerca dopo il grave infortunio Arkady Milica.

L'attaccante italiano ha firmato un contratto fino al 2021 e lasciare Genova, dopo due stagioni e 25 gol in campionato e coppa.

Il valore di trasferimento raggiunge i 16 milioni di euro e comprenderà bonus a seconda delle presenze e l'obiettivo del giocatore che entro settembre chiamato in missioni di nazionale italiana.

Il 28 anni altezza 1,88m attaccante. Non è al 100% a causa di un infortunio e per questo c'è stato un ritardo nelle firme a causa di dottore obiezione "Partenopei" E 'stato anche il disaccordo sui diritti del giocatore, ma i problemi erano piegate e Venerdì renderà gli allenamenti a Castel Volturno.

Dopo che il trasferimento si apre la porta d'uscita Napoli per Manolo Gkampiantini, che ha offerte da Italia, Germania e Inghilterra, sia per l'acquisto che per il prestito.
==="Fire" in the attack Pavoleti Napoli

Leonardo Pavoleti belongs to manpower Napoli after two exceptional years in Genoa and takes the role of "fountaristou" group.

INapoli found in the person of Leonardo Pavoleti the "fountaristo" who was looking after the serious injury Arkady Milica.

The Italian striker has signed a contract until 2021 and leave Genoa after two seasons and 25 goals in league and cup.

The transfer value reaches 16 million euros and will include bonus depending on appearances and the player's goal that by September called on missions of Italian national.

The 28 year old striker height 1,88m. It is not 100% due to an injury and that's why there was a delay in signatures because of Doctor objection "partenopei" He was also disagreement on the player's rights, but the problems were bent and Friday will make workouts in Castel Volturno.

After that the transfer opens the Napoli exit door for Manolo Gkampiantini, who has offers from Italy, Germany and England, both for purchase and for lending.
==="Φωτιά" στην επίθεση με Παβολέτι η Νάπολι

Ο Λεονάρντο Παβολέτι ανήκει στο έμψυχο δυναμικό της Νάπολι μετά από δύο εξαιρετικά χρόνια στην Τζένοα και παίρνει τον ρόλο του "φουνταριστού" της ομάδας.

ΗΝάπολι βρήκε στο πρόσωπο του Λεονάρντο Παβολέτι τον "φουνταριστό" που έψαχνε μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του Αρκάντιους Μίλικ.

Ο Ιταλός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2021 και αφήνει την Τζένοα μετά από δύο σεζόν και 25 γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Το κόστος της μεταγραφής φτάνει τα 16.000.000 ευρώ, ενώ θα περιλαμβάνονται και μπόνους, αναλόγως τις συμμετοχές και τα γκολ του παίκτη που από τον Σεπτέμβριο καλείται στις αποστολές της εθνικής Ιταλίας.

Ο 28χρονος επιθετικός ύψους 1,88μ. δεν βρίσκεται στο 100% λόγω ενός τραυματισμού και γι' αυτό υπήρξε καθυστέρηση στις υπογραφές λόγω ένστασης γιατρού των "παρτενοπέι", ενώ υπήρξε και διαφωνία στα δικαιώματα του παίκτη, ωστόσο τα προβλήματα κάμφθηκαν και από την Παρασκευή θα κάνει προπονήσεις στο Καστέλ Βολτούρνο.

Μετά από αυτήν η μεταγραφή, ανοίγει η πόρτα εξόδου της Νάπολι για τον Μανόλο Γκαμπιαντίνι, ο οποίος έχει προσφορές από Ιταλία, Γερμανία και Αγγλία, τόσο για αγορά, όσο και για δανεισμό. 

Πηγή: Sport 24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου