ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Live Skcorer

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Επιμένει η Γιουβέντους για Στρόουτμαν

Επιμένει η Γιουβέντους για ΣτρόουτμανJuventus insiste Strooutman

Nella "caccia" per l'acquisizione di Kevin Strooutman ancora la Juventus, nonostante il rifiuto iniziale di Roma alla concessione.

Nella "occhio" della Juventus rimane Kevin Strooutman, anche se la Roma sembrava essere negoziati "difficili" per passare al club torinese.

In particolare, secondo Sport Premium, il team di Max Alegria ha offerto 30 milioni di euro, un importo che è stato respinto, senza pensarci due volte dal club romano.

"Verticale" sembrava essere i creatori di "tzialorosi", come chiarito che qualsiasi appropriata in 45 milioni di euro non saranno accettate. Inoltre, questo è l'importo definito come clausola rescissoria nel contratto del centrocampista olandese.

Tuttavia, il giocatore stesso sembra non si occupa di ciò che riguarda i negoziati condotti tra le due parti, lasciando la squadra di Eusebio Di Francesco ... per tirare quel serpente dal foro.
===He insists Juventus on Stroudman

Kevin Strutman is still in the hunt for Juventus, despite the initial refusal by Roma to give up.

Juventus' "eye" remains Kevin Stroudman, although Roma seemed "tough" in negotiations to move to the Torino club.

In particular, according to Premium Sport, the Max Alegre team offered 30 million euros, a sum that was rejected without a second thought by the Roman club.

"Vertical" appeared to be the gialloshi leaders as they clarified that anything less than 45 million euros would not be accepted. After all, this is the amount set as a release clause in the Dutch Haf.

However, the player himself seems to be inaccessible in the negotiations between the two sides, leaving the team of Eusebio Di Francesco to ... take that snake out of the hole.
===Επιμένει η Γιουβέντους για Στρόουτμαν

Στο «κυνήγι» για την απόκτηση του Κέβιν Στρόουτμαν εξακολουθεί να βρίσκεται η Γιουβέντους, παρά την αρχική άρνηση της Ρόμα για την παραχώρησή του. 

Στο «μάτι» της Γιουβέντους παραμένει ο Κέβιν Στρόουτμαν, παρότι η Ρόμα φάνηκε να είναι «σκληρή» στις διαπραγματεύσεις για την μετακίνηση του στο σύλλογο του Τορίνου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Premium Sport, η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι πρόσφερε 30 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που απορρίφτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη από το ρωμαϊκό σύλλογο. 

«Κάθετοι» φάνηκαν να είναι οι ιθύνοντες των «τζιαλορόσι», καθώς ξεκαθάρισαν πως οποιαδήποτε πρόσφορα κάτω των 45 εκατομμυρίων ευρώ δεν πρόκειται να γίνει δεκτή. Άλλωστε, αυτό είναι το ποσό που ορίζεται ως ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του Ολλανδού χαφ. 

Πάντως, ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται να είναι αμέτοχος σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των δύο πλευρών, αφήνοντας την ομάδα του Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο να... βγάλει εκείνη το φίδι απο την τρύπα. 
Πηγή: Σπορ FM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου