ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Live Skcorer

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Σάντος: «Δεν θα αλλάξει την Ισπανία η αποχώρηση Λοπετέγκι»

Σάντος: «Δεν θα αλλάξει την Ισπανία η αποχώρηση Λοπετέγκι»Santos: "Lopethegi no cambiará a España"


Un día antes de Portugal - España, el campeón europeo Fernando Santos habló sobre clasico y dijo que la salida de Lopethegi no cambió nada.


"Somos dos países que compartimos demasiado, como las fronteras. Somos vecinos y tenemos equipos de gran calidad. España es un oponente increíble con enormes habilidades, podemos decir que es un clasico. Nos concentramos en nuestros puntos fuertes y tratar de apoderarse de sus propios defectos ya que no hay ningún grupo que no tenga algún ", dijo Santos y comentó sobre la salida de Choulen Lopetegki de La Roja. "Van a hacer un excelente Mundial, dejar que el banco de Fernando Hierro, el juego español de diez años con el mismo estilo, no es de extrañar que esperar."
===Santos: "Lopethegi will not change Spain"

One day before Portugal - Spain, the European champion Fernando Santos spoke about clasico and said Lopethegi's departure did not change anything.

"We are two countries that we share too much, such as borders. We are neighbors and we have teams of great quality. Spain is an amazing opponent with tremendous abilities, we can say it is a clasico. We are concentrating on our own strengths and we will try to take advantage of their own weaknesses as there is no team that does not have some, "said Santos and commented on the departure of Laurence Laurente from La Roja. "They will make an excellent Mundial, let Fernando Hiero be on the bench, Spaniards play ten years in the same style, I do not expect any surprise."
===Σάντος: «Δεν θα αλλάξει την Ισπανία η αποχώρηση Λοπετέγκι»

Μία μέρα πριν το Πορτογαλία - Ισπανία, ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης, Φερνάντο Σάντος, μίλησε για clasico και είπε ότι η αποχώρηση Λοπετέγκι δεν αλλάζει κάτι.


«Είμαστε δύο χώρες που μοιραζόμαστε πάρα πολλά, όπως τα σύνορα. Είμαστε γείτονες και έχουμε ομάδες με μεγάλη ποιότητα. Η Ισπανία είναι ένας εκπληκτικός αντίπαλος με τρομερές ικανότητες, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα clasico. Εμείς συγκεντρωνόμαστε στα δικά μας δυνατά σημεία και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις δικές τους αδυναμίες αφού δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει κάποιες» είπε ο Σάντος και σχολίασε για την αποχώρηση του Χούλεν Λοπετέγκι από την La Roja. «Θα κάνουν ένα εξαιρετικό Mundial, ας είναι στον πάγκο ο Φερνάντο Ιέρο, οι Ισπανοί παίζουν δέκα χρόνια με το ίδιο στιλ, δεν περιμένω κάποια έκπληξη».
Πηγή: Gazzetta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου