ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Live Skcorer

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Αρχοντάκης: «Καλώ τους μετόχους-επιχειρηματίες του ΟΦΗ, να συμμετάσχουν ενεργά»

Archontakis: "I invite the business-owners of OFI to participate actively"

An appeal to the shareholders of OFI for participation in the team of Crete to return to the first category was sent by Kostas Archontakis.

 Archontakis: "I invite the business-owners of OFI to participate actively"

A statement through which he appeals to the shareholders and businessmen of OFI for participation and reinforcement of the Cretans effort to return to the Super League was made by Kostas Archontakis, who is the representative of the Karatzis family.

His statement on the club's website

The KARATZI family every year helps UPI, so will this year.

We actively participated in the rebuilding of the team and its return to Business Classes and we continue to support the effort to raise the Super League.

We have supported all the administrations so far and we will do the same as it is today, with President Fotis Tsalo.

Due to professional obligations, I will not be able to participate in the General Assembly on Monday (7/8), but I call on all businessmen to actively support the effort made so that IOS returns where we all want
===Αρχοντάκης: «Καλώ τους μετόχους-επιχειρηματίες του ΟΦΗ, να συμμετάσχουν ενεργά»

Κάλεσμα στους μετόχους του ΟΦΗ για συμμετοχή στην προσπάθεια της ομάδας της Κρήτης για επιστροφή στην πρώτη κατηγορία απηύθυνε ο Κώστας Αρχοντάκης. 

 Αρχοντάκης: «Καλώ τους μετόχους-επιχειρηματίες του ΟΦΗ, να συμμετάσχουν ενεργά»

Δήλωση μέσω της οποίας κάνει κάλεσμα στους μετόχους και επιχειρηματίες του ΟΦΗ για συμμετοχή και ενίσχυση στην προσπάθεια των Κρητικών για επιστροφή στην Super League έκανε ο Κώστας Αρχοντάκης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της οικογένειας Καράτζη. 

Η δήλωσή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου 

Η οικογένεια ΚΑΡΑΤΖΗ κάθε χρόνο βοηθάει τον ΟΦΗ, το ίδιο θα κάνει και φέτος. 

Συμμετείχαμε ενεργά στην αναδόμηση της ομάδας και την επιστροφή της στις Επαγγελματικές κατηγορίες και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την προσπάθεια, για να ανέβει ο ΟΦΗ στην Σούπερ Λίγκ. 

Στηρίξαμε όλες τις διοικήσεις μέχρι σήμερα και το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτήν που είναι σήμερα, με πρόεδρο τον κ. Φώτη Τσάλο. 

Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στη Γενική Συνέλευση της Δευτέρας (7/8), αλλά καλώ όλους τους μετόχους-επιχειρηματίες, να συμπαρασταθούν ενεργά στην προσπάθεια που γίνεται, ώστε ο ΟΦΗ να επιστρέψει εκεί που όλοι θέλουμε
Πηγή: Σπορ FM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου