ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Live Skcorer

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Ο Ντιμπάλα «άρπαξε» την φανέλα του Ντελ Πιέρο!

Article CoverO Ntimpala "afferrato" la maglia di Del Piero! 

Alcuni maglie che "portano" una storia intera. Maglie che sono stati collegati al titolare e il successore è stato chiesto di sollevare il peso pesante.
Uno di questi casi è il "10" Juventus!

Quest'ultimo ha indossato la camicia con "10" sulla schiena alla Juventus, era enorme Alessandro Del Piero. Ma la prossima stagione sta cambiando "titolare" dopo ... si impegna Paulo Ntimpala.

Per un periodo di tempo ragionevole non ha trovato "proprietario". Il giovane asso, ma il "biankoneri" cercherà di onorare il più che può. Dal momento che l'ultimo indossava era il grande leader della Juve.

In realtà, questa mossa è stata fatta con la benedizione di ... "Pintourikio" se stesso, che ha voluto con tutto il cuore a 23 anni di aggressivo attraverso il suo account ufficiale su Twitter. "In bocca del lupo, Paolo Ntimpala. Godetevi come vero Giouventinos e lasciarlo per intrattenere ".

===Dhimala "grabbed" Del Piero's shirt!

There are some jerseys that "carry" a whole story. Jerseys connected with their owner and the successor were asked to take a heavy weight. Such a case is Juventus' 10!

The last to wear the jersey with "10" on the back of Juventus was the huge Alessandro del Piero. The next season, however, changes "owner" since ... takes on Paulo Dhimbala.

For a long time he had not found a "owner". But the young ace of "bianconeri" will try to honor her as much as possible. Since the latter who wore it was Hufe's great head.

Indeed, the move was made with the ... blessings of Pidourikio himself, who wholeheartedly wished the 23-year-old striker through his official Twitter account. "In the mouth of the wolf, Paulo Dibala. Enjoy it as a true Juventine and have fun! "

===Ο Ντιμπάλα «άρπαξε» την φανέλα του Ντελ Πιέρο! 

Είναι ορισμένες φανέλες που «κουβαλάνε» μια ολόκληρη ιστορία. Φανέλες που συνδέθηκαν με τον κάτοχό τους και ο διάδοχος κλήθηκε να σηκώσει μεγάλο βάρος. Μια τέτοια περίπτωση είναι και το «10» της Γιουβέντους!

Ο τελευταίος που φόρεσε την φανέλα με το «10» στην πλάτη στην Γιουβέντους, ήταν ο τεράστιος Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο. Την επόμενη σεζόν όμως αλλάζει «κάτοχο» αφού... αναλαμβάνει ο Πάουλο Ντιμπάλα.

Για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα δεν είχε βρει «ιδιοκτήτη». Ο νεαρός άσος όμως των «μπιανκονέρι» θα προσπαθήσει να την τιμήσει όσο περισσότερο μπορεί. Δεδομένου ότι ο τελευταίος που την φόρεσε ήταν ο μεγάλος αρχηγός της Γιούβε.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη κίνηση έγινε με τις… ευλογίες του ίδιου του «Πιντουρίκιο», ο οποίος ευχήθηκε ολόψυχα στον 23χρονο επιθετικό μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter. «Στο στόμα του λύκου, Πάουλο Ντιμπάλα. Απόλαυσέ το σαν αληθινός Γιουβεντίνος και άστο να σε διασκεδάσει».

Πηγή: SDNA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου