ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Live Skcorer

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Παροξυσμός για τα διαρκείας στη Μίλαν, σπάει το φράγμα των 30.000!

Article CoverAdatta per la stagione a Milano, rompendo la barriera dei 30.000!

I movimenti di traslazione frenetici Milano sparsi aspettative tra i tifosi della squadra, con il delirio di entusiasmo si rifletterà in vendite di biglietti accaniti duratura.

Presto la grande apertura economica nel mercato dei trasferimenti, poco lunga siccità che affligge l'AC Milan ha sete enorme per i titoli mondiali e successi, che in pratica si riflette in aspettativa, al di là, le vendite di abbonamenti.

In particolare già venduto circa 29.000 magicamente scivola (con 14.000 aggiornamenti), mentre obiettivo iniziale era quello di superare la barriera dei 30.000. L'ultima volta era così alto il bar era la stagione 2011-2012, che ha seguito l'ultimo titolo di campione del 'rossonero'.

In effetti, le stime del gruppo di persone che si riferiscono ad avvicinarsi al limite di 42.000, e non Þ Downing!.
===Imprisonment for the duration in Milan, breaks the barrier of 30,000!

Milan's frantic transcription moves out expectations for fans of the team, with enthusiastic elegance being captured in the fanciful sales of season tickets.

A little economic opening in the transcription market, a bit of a multi-year drought that has plagued Milan, has made the world's thirst for titles and successes, a fact that is reflected in, in spite of all expectations, sales of season tickets.

Specifically, about 29,000 magic papers have been sold (with 14,000 renewals), while the initial target was to exceed the 30,000 barrier. The last time that the bar was so high was the 2011-2012 season, which followed the last title of the roseneri championship.

In fact, the team's estimates say the 42,000 threshold is approaching, and not even dropping it!
===Παροξυσμός για τα διαρκείας στη Μίλαν, σπάει το φράγμα των 30.000!

Οι ξέφρενες μεταγραφικές κινήσεις της Μίλαν σκόρπισαν προσδοκίες στους οπαδούς της ομάδας, με το ντελίριο ενθουσιασμού να αποτυπώνεται και στις μανιώδεις πωλήσεις των εισιτήριων διαρκείας.

Λίγο το μεγάλο οικονομικό άνοιγμα στην μεταγραφική αγορά, λίγο η πολυετής ανομβρία που ταλανίζει την Μίλαν, έχουν γιγαντώσει την δίψα του κόσμου για τίτλους και επιτυχίες, γεγονός που αποτυπώνεται εμπράκτως στις, πέραν κάθε προσδοκίας, πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας.

Συγκεκριμένα έχουν ήδη πωληθεί περί τα 29.000 μαγικά χαρτάκια (με 14.000 ανανεώσεις), τη στιγμή που αρχικό στόχο αποτελούσε η υπέρβαση του φράγματος των 30.000. Τελευταία φορά που τέθηκε τόσο ψηλά ο πήχης ήταν τη σεζόν 2011-2012, που ακολούθησε τον τελευταίο τίτλο πρωταθλήματος των «ροσονέρι».

Μάλιστα οι εκτιμήσεις των ανθρώπων της ομάδας κάνουν λόγο για προσέγγιση του ορίου των 42.000, ου μην και κατάρριψή του!.
Πηγή: SDNA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου